салық баспанасы


салық баспанасы
убежище налоговое (салық деңгейі біршама төмен және басқа жерлерде жоқ салық жеңілдіктері қолданылатын аумақ)

Казахско-русский экономический словарь.